Thanh Toán

Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Quý khách có thể đến bất kì Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào một trong các tài khoản sau:

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

CHỦ TK: Lê Văn Duy

SỐ TK: 0421000479862

Chi nhánh: Phú Thọ HCM

 

NGÂN HÀNG AGRIBANK

CHỦ TK: Lê Văn Duy

SỐ TK: 1902206386100

Chi nhánh 4, Thành Phố Hồ Chí Minh